بایگانی فرهنگی

پاویون مرکز تحقیقات استراتژیک

پاویون مرکز تحقیقات استراتژیک: کارفرما: مجمع تشخیص مصلحت نظام موقعیت: تهران ، نیاوران سطح زیر بنا : حدود 5200 متر مربع مشخصات طرح: این مجموعه