بایگانی چند منظوره

پروژه باغ نور

مسابقه طراحی پروژه باغ نور

مسابقه طراحی پروژه باغ نورکارفرما: شهرداری تهرانموقعیت: تهران – آیت الله کاشانیمساحت: 50000 متر مربعسال: 1391نوع فعالیت: طراحی فاز یک