ترمینال بین المللی فرود گاه اصفهان فاز مقدماتی طرح

مکان:
اصفهان
سال احداث:
خارج / داخل کشور:
داخلی

کارفرما:
شرکت فرود گاههای کشور
موقعیت:
اصفهان
مشخصات طرح:
رعایت کلیه استانداردها و ضوابط طراحی مدرن فرودگاهی به همراه تلفیق آن با معماری سنتی اصفهان به عنوان پایتخت جهان اسلام از ویژگی های بارز این طرح است. ایده اصلی شکل گیری رواق بیرونی، از انتزاع فرم قوس های اسلامی  پل خواجو می باشد

[vdo ids=”6526″]