مجموعه اداری تجاری استادان ارومیه

مکان:
ارومیه، خیابان استادان
سال احداث:
خارج / داخل کشور:
داخلی

کارفرما:
آقای جلال آق پیر بلاغ
موقعیت:
ارومیه، خیابان استادان
سطح زیربنا:
حدود 10000 مترمربع – مشخصات طرح: این بنای اداری – تجاری در منطقه استادان ارومیه واقع شده است و شامل 1500مترمربع فضاهای تجاری و 7500مترمربع فضاهای اداری می باشد.

[vdo ids=”6516″]