مجموعه مسکونی سروستان نگین شهر رضا

مکان:
اصفهان، شهررضا
سال احداث:
خارج / داخل کشور:
داخلی

کار فرما:
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اصفهان
موقعیت:
اصفهان، شهررضا
سطح زیر بنا:
480 واحد مسکونی در زمین 134 هزار متر مربعی
مشخصات طرح:
در طراحی این شهرک مسکونی ایجاد واحد های همسایگی مجزابا حفظ وحدت و یکپارچگی کلی سایت مورد نظر بوده که برای رسیدن به این ایده از محور خیابان اصلی به عنوان نقطه عطف تقسیمات سایت بهره برده شده است. این خیابان محور اصلی ورود و خروج به سایت است که کنترل بهتر ترددها را میسر می سازد.

[vdo ids=”6530″]