مسابقه طراحی پروژه باغ نور

مکان:
تهران - آیت الله کاشانی
سال احداث:
1391
خارج / داخل کشور:
داخلی

مسابقه طراحی پروژه باغ نور
کارفرما: شهرداری تهران
موقعیت: تهران – آیت الله کاشانی
مساحت: 50000 متر مربع
سال: 1391
نوع فعالیت: طراحی فاز یک

[vdo ids=”6373″]