پارکینگ طبقاتی و فرهنگی تجاری نیاوران

مکان:
تهران
سال احداث:
1385
خارج / داخل کشور:
داخلی

موقعیت: تهران
سال: 1385

[vdo ids=”6367″]