پروژه برج دوقلو شمال

مکان:
سال احداث:
خارج / داخل کشور:
داخلی

پروژه برج دوقلو شمال
کارفرما : شرکت
موقعیت : رویان سفیران فناوران مازیار
مساحت: 120000 مترمریع
سال: 1399
نوع فعالیت : طراحی فاز یک

[vdo ids=”4617″]