مجتمع تجاری - اداری بوکان

مکان:
بوکان
سال احداث:
1400
خارج / داخل کشور:
داخلی

مجتمع تجاری – اداری بوکان

 

کارفرما : محمد فاضل – آزاد با هنر و شرکا
موقعیت : بوکان
مساحت: 2000 مترمربع
سال: 1400
نوع فعالیت : طراحی فاز یک و دو

[vdo ids=”4612″]