پروژه حاجی زاده

مکان:
سال احداث:
خارج / داخل کشور:
داخلی

پروژه حاجی زاده
کارفرما : آقای حاجی زاده
موقعیت : ارومیه
مساحت: 125 مترمریع
سال: 1399
نوع فعالیت : طراحی فاز یک

[vdo ids=”4627″]