مجتمع مسکونی پاشا

مکان:
سال احداث:
خارج / داخل کشور:
داخلی

مجتمع مسکونی پاشاکارفرما : حاج محمود پاشا
موقعیت : ارومیه
مساحت: 4000 مرمربع
سال: 1399
نوع فعالیت : طراحی فاز یک، دو و نظارت عالیه

[vdo ids=”4624″]