پروژه دفتر آتیس سعادت آباد

مکان:
تهران
سال احداث:
1393
خارج / داخل کشور:
داخلی

کارفرما: شرکت آژندپنام
مجری: شرکت آژندپنام
طراح: مهندس امیر درویش نژاد

[vdo ids=”6401″]