پروژه شورا

مکان:
سال احداث:
خارج / داخل کشور:
داخلی

پروژه شورا
کارفرما : آقای فرزاد عباسی نژاد
موقعیت : ارومیه
مساحت: 5000 مترمریع
سال: 1399
نوع فعالیت : طراحی فاز یک

[vdo ids=”4618″]