مجتمع مسکونی طاهر

مکان:
ارومیه
سال احداث:
خارج / داخل کشور:
داخلی

مجتمع مسکونی طاهر

 

کارفرما : طاهر مسلم فر
موقعیت : ارومیه
مساحت: 4000 مترمربع
سال: 1399
نوع فعالیت : طراحی فاز یک

[vdo ids=”4632″]