پروژه هتل مانا

مکان:
سال احداث:
خارج / داخل کشور:
خارجی

مجموعه تفریحی توریستی اربیل عراق:

وزارت امورخارجه اربیل کارفرمای پروژه‌ی اربیل بود که خواستار طراحی مجموعه‌ای تفریحی، توریستی در زمینی به مساحت 40 هزارمترمربع بودند.

هدف اصلی این پروژه جذب توریست و تبادل فرهنگی باسایر کشورها بود که بایستی توسط معماران، مورد توجه قرار گرفت.

تمامی طرح ها با توجه به منطقه و مسائل زیست محیطی آن طراحی شد؛ و از آنجا که زمین پروژه دارای مناظر طبیعی زیبایی بود، ما در ضمن حفظ خصوصیات طبیعی منطقه حداکثر توان خود را به کار بردیم تا نهایت استفاده از این مناظر را در طراحی خود داشته باشیم.

هتل مانا

کارفرما : وزارت امورخارجه اقلیم کردستان
موقعیت: اربیل عراق
مساحت: 400/000 مترمربع
سال: 1386
نوع فعالیت: طراحی فاز یک

[vdo ids=”4561″]