پروژه هتل پارمیس

مکان:
ارومیه
سال احداث:
1399
خارج / داخل کشور:
داخلی

پروژه هتل پارمیسکارفرما : آقای فرزاد عباسی نزاد
موقعیت : ارومیه
مساحت: 7000 مترمریع
سال: 1399
نوع فعالیت : طراحی فاز یک

[vdo ids=”4628″]