مجتمع مسکونی کاکازاده

مکان:
سال احداث:
خارج / داخل کشور:
داخلی

مجتمع مسکونی کاکازاده

 

 

 

 

کارفرما : علی کاکازاده
موقعیت : ارومیه
مساحت : 4500 مرمریع
سال: 1399
نوع فعالیت : طراحی فاز یک

[vdo ids=”4631″]