پروژه ویلایی گرشاسبی

مکان:
سال احداث:
خارج / داخل کشور:
داخلی

پروژه ویلایی گرشاسبی
کارفرما : زهرا گرشاسبی
موقعیت : گیلالان، فومن، ماکلوان
مساحت: 200 مترمربع
سال: 1399
نوع فعالیت : فاز یک، دو و اجرا

[vdo ids=”4625″]