پروژه گنگچین

مکان:
ارومیه
سال احداث:
1399
خارج / داخل کشور:
داخلی

پروژه گنگچین

 

 

کارفرما : آقای مهندس درویش نژاد
موقعیت : ارومیه
مساحت: 1 هکتار
سال: 1399
نوع فعالیت : طراحی فاز یک

[vdo ids=”4635″]