مجموعه مسکونی شهر آفتاب 3

مکان:
سال احداث:
خارج / داخل کشور:
داخلی
مجموعه مسکونی شهر آفتاب 3:

با توجه به همجواری این پروژه با دریا، مهم ترین نکته برای معماران ما، حفظ دید دریا برای تمام واحدها و استفاده از این چشم انداز منحصر به فرد بود. بنابراین با طزاحی مدور واحدها علاوه بر اینکه این چشم انداز را برای کلیه واحدها حفظ نمودیم امکان ادغام واحدهای کوچکتر با یکدیگر و تبدیلشان به یک واحد بزرگتر را نیز فراهم نمودیم.
این پروژه عظیم که در جزیره زیبای کیش قرار دارد توسط شرکت سرمایه گذاری شهر آفتاب ( به مدیریت مهندس ناصر واثقی) به ما سپرده شد.
و در نهایت این پروژه به صورت 6 بلوک 19 طبقه، در دو تیپ Aو B به صورت واحدهای 1 تا 3 خوابه و همچنین تعدادی سوئیت در زمینی به مساحت 12 هکتار طراحی شد.

[vdo ids=”1708″]