مجتمع مسکونی نیروانا

مکان:
سال احداث:
خارج / داخل کشور:
داخلی

مجتمع مسکونی نیروانا

پروژه نیروانا، به واقع زمینی به مساحت 255 مترمربع با شکلی نامتقارن بود که 5 سقف آن اجراشده و به دست معماران ما سپرده شد تا از آن ساختمانی با نمایی متفاوت، مدرن و خاص بسازیم. آتیس که همواره به مدرنیت، طبیعت دوستی و خلاق بودن معروف بوده، در این پروژه نیز ردپایی از آرمانهای خود را به جا گذاشت.
کارفرما جناب آقای مصلی در این پروژه خواستار نمایی متفاوت و خاص در کنار حفظ متراژ زیر بنای واحد ها بود. از آن جا که این پروژه در مرحله اسکلت به دست ما سپرده شده بود،دشواری هایی از قبیل خط نمای اجرا شده تا حد مجازپیش آمدگی نما(به دلیل اجرای حد اکثر خط نمایی) که راهکار ما ایجاد انواع فرورفتگی و پیش آمدگی ها برای رسیدن به تنوع حجمی و همچنین سایه اندازی های مناسب بود.
در این پروژه با توجه به بر کج زمین،ما با حیاطی رو برو بودیم که به شدت کوچک بود و راهکار ما برای فضا سازی آن،استفاده از جا گلی های متعدد در دیواره ها و نیز در نظر گرفتن کفی یکپارچه سبز به جز مسیر تردد ماشین و آدم بود.و منحصر به فرد ترین بخش طراحی این پروژه، ادغام حیاط ساختمان با پیاده روی خیابان به وسیله ایجاد دیواری نیمه باز و سبز بود که ناخودآگاه حیاط را تا فضای بیرونی ساختمان گسترش میدهد.
[vdo ids=”4365″]