بازسازی کارخانه بهداشتی فیروز

مکان:
سال احداث:
خارج / داخل کشور:
داخلی

کارفرما:
شرکت آریا بن
موقعیت:
شهرک صنعتی قزوین
مساحت زمین:
حدود3600 متر مربع

[vdo ids=”4422″]