بازسازی آزمایشگاه صدرا

مکان:
سال احداث:
خارج / داخل کشور:
داخلی

کارفرما:
خانم دکتر جعفری
موقعیت:
تهران – پونک
سطح زیر بنا:
حدود 130 متر مربع

[vdo ids=”4425″]