پروژه مسکونی شایگان

مکان:
سال احداث:
خارج / داخل کشور:
داخلی
پروژه مسکونی شایگان:

این پروژه در مرحله ای که اسکلت آن، (سقف ها و ستون ها) کامل شده بود به ما واگدار شد. به در خواست کارفرما، پلان مجموعه را طراحی مجدد پرتی های آن را گرفته و از نظر متراژ آن را بهینه کردیم.
پوشاندن خطوط سقف اجرا شده، با استفاده از احجام یکی از دشوارترین قسمت های طراحی ما در این پروژه بود.
از آنجاییکه پلان 2 طبقه ی اول این پروژه اجرا شده بود، دست ما در طراحی آزادانه نما به شدت بسته بود و لیکن ما با بازی با فرم ها سعی کردیم نمایی مدرن، متاوت و سبز را به نمایش بگذاریم. طراحی منحصرد به فرد در منطقه، اتاق های بزرگتر و بیشتر و مدرن بودن مهم ترین خواسته های کارفرمای محترم بود که ما تمام این خواسته ها را برآورده ساختیم.
دیواری سبز و نیمه بسته که در عین امنیت، زیبایی بی نظیری را برای مجموعه به ارمغان آورده در کنار پلانی زیبا و بهینه و نمایی مدرن از بارزترین ویژگی های پروژه شایگان به شمار می آید.

[vdo ids=”1696″]