طراحی دکوراسیون داخلی منزل

  1. شناخت طراحی دکوراسیون داخلی درست و حرفه ای
  2. شناخت هدف طراحی داخلی و دکوراسیون داخلی
  3. شناخت طراح و شرکت موفق در دکوراسیون داخلی
  4. چیدمان اصولی در دکوراسیون داخلی
  5. ایجاد نقطه کانونی در دکوراسیون منزل – دکوراسیون تی وی روم
  6. رعایت حریم ها و تفکیک فضایی مناسب در طراحی و دکوراسیون داخلی
  7. انتخاب درست متریال در دکوراسیون داخلی منزل
  8. انتخاب رنگ مناسب در دکوراسیون داخلی منزل
  9. نورپردازی در دکوراسیون منزل
  10. راهکارهای دکوراسیون برای دلبازتر شدن منزل